Expertise op het gebied van obstructieve longziekten.

Gezamenlijk faciliteren en stimuleren we onderzoek en onderwijs op het gebied van obstructieve longziekten.

Kennisdeling via congressen en symposia

Allergie aan Zee allergieaanzee.nl 28-29 september 2023
Bomen over COPD 2023 2dagenbomenovercopd.nl Wolfheze, 12-13 november 2023
Op de Hoogte van Astma ernstigastma.nl Davos, 13-16 maart 2024
‘Liverpool’ palliatieve zorg door de ogen van de longarts www.palliatiefcongres.nl Apeldoorn, 11-12 april 2024

Stichting Rotterdam Leeuwarden Expertise obstructieve Longziekten: RoLeX

Gezamenlijk faciliteren en stimuleren we onderzoek en onderwijs op het gebied van obstructieve longziekten.

De stichting Rotterdam-Leeuwarden Expertise Obstructieve Longziekten (afgekort: RoLeX) is opgericht in 2015 door de vakgroepen longziekten van het Franciscus Gasthuis te Rotterdam en het MCL te Leeuwarden.

Vanaf 2016 heeft de stichting RoLeX de succesvolle cursus “Op de Hoogte van Astma” in Davos gefaciliteerd en georganiseerd. Inmiddels zijn de activiteiten uitgebreid met een tweede congres over COPD: “Bomen over COPD”, een derde congres over palliatieve zorg: “Liverpool goes Dutch” en een vierde scholing "Medisch Leiderschap, omgaan met obstructies in de zorg".

Inmiddels zijn er ook 2 webinars georganiseerd welke nog steeds online te volgen zijn: "Behandeling van ernstig astma, medicamenteus en niet medicamenteus" en "De toekomst van COPD: voorbij de pufjes".

De stichting RoLeX organiseert kleinschalige congressen voor longartsen en longartsen-in-opleiding en heeft als focus obstructieve longziekten. Alle congressen zijn geaccrediteerd door de NVALT en CGR goedgekeurd.

De stichting RoLeX besteedt de congresorganisatie uit aan het organisatiebureau Margreet van Roest organiseert en regelt v.o.f. (Morganiseren). lees meer

Akke-Nynke van der Meer

Goede nascholingen voor longartsen (i.o.)

Het overdragen van kennis, nieuwe initiatieven, samenwerken en enthousiasme voor het vak passen bij mij.

Interview

Reacties

Ervaringen delen is voor ons van groot belang. Heb je bijdragen of aanvullingen op onze congressen, laat hier je reactie achter.

Reageren