Interview

Interview met Akke-Nynke van der Meer

Waarom RoLeX wat jou betreft?
Obstructieve longziekten zijn een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse praktijk. Door RoLeX worden we mede op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van astma en COPD door specifieke (na-)scholingen en webinars. Los daarvan besteed RoLeX ook aandacht aan een aantal andere belangrijke peilers zoals de palliatieve zorg en medisch leiderschap. Iets wat in de huidige opleiding in mindere mate aandacht krijgt.

Wat maakt RoLeX uniek of anders t.o.v. andere scholingsaanbieders?
RoleX onderscheidt zich in het feit dat er naast de (na-)scholingen ook webinars worden georganiseerd. Hiermee bereik je een breder publiek en maak je voor iedereen scholingen toegankelijk.

RoLeX is actief vanaf 2015, hoe kijk jij naar die afgelopen 4 jaar?
Ik kijk met veel plezier terug naar de activiteiten van RoLeX in de afgelopen 4 jaar. Ik heb zelf deelgenomen aan een aantal scholingen, was betrokken bij de ontwikkeling van de Webinar Ernstig Astma en scholing Op de hoogte van Astma in Davos. Het laagdrempelige en open karakter van de scholingen maakt dat de scholingen goed worden bezocht en dat achter de schermen hard wordt gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe scholingen. Ik ben dan ook trots dat ik als nieuw bestuurslid deel uit mag maken van deze groep.

Wat wil jij bijdragen aan RoLeX?
Naast dat ik in de dagelijkse praktijk mij vooral bezig houd met ernstig astma, heb ik specifieke interesse in respiratoire allergieën. Tijdens de huidige opleiding wordt hier in verhouding weinig aandacht aan besteed. Onvoldoende kennis over respiratoire allergieën binnen de astma populatie maakt dat een deel van de patiënten soms onterecht worden behandeld met prednisolon kuren of juist worden onderbehandeld. Op dit gebied valt er op een relatief simpele manier nog veel te winnen. Een specifieke scholing over respiratoire allergieën waarin we ook de samenwerking zoeken met de KNO-arts zou ik graag willen ontwikkelen.

Is er nog iets wat je nog wilt delen met de lezers van deze site?
Blijf ons volgen, doe mee aan de (na-)scholingen en kom ook zeker met nieuwe ideeën en tips voor scholingen.