Over Stichting ROtterdam-LEeuwarden eXpertise

Van Rotterdam tot Leeuwarden en terug?

De stichting Rotterdam-Leeuwarden Expertise Obstructieve Longziekten (afgekort: RoLeX) is opgericht in 2015 door de vakgroepen longziekten van het Franciscus Gasthuis te Rotterdam en het MCL te Leeuwarden.

Stichting RoLeX heeft als doel: Het faciliteren en stimuleren van onderzoek en onderwijs op het gebied van de obstructieve longziekten.

Waarom is stichting RoLeX opgericht?
In 2015 bleek de succesvolle cursus “Op de Hoogte van Astma” in Davos niet meer door de toenmalige organisatie gedragen te kunnen worden. Deze cursus werd in samenwerking met het Nederlands astmacentrum Davos sinds 2008 georganiseerd en voorzag in een grote behoefte, met verdieping in de complexe zorg voor de patiënt met een ernstiger astma. Het voortbestaan van de cursus werd gegarandeerd dankzij oprichting van de stichting Rotterdam-Leeuwarden Expertise Obstructieve Longziekten. Vanaf 2016 heeft de stichting RoLeX dit congres in Davos gefaciliteerd en georganiseerd. Inmiddels zijn de activiteiten uitgebreid met een congres over COPD: “Bomen over COPD”, een congres over palliatieve zorg: “Liverpool goes Dutch” en een congres "Medisch Leiderschap, omgaan met obstructies in de zorg". Tevens zijn er 2 webinars georganiseerd met als thema "Behandeling van ernstig astma, medicamenteus en niet medicamenteus en " De toekomst van COPD:voorbij de pufjes".  

De stichting RoLeX besteedt de congresorganisatie uit aan het organisatiebureau Margreet van Roest organiseert en regelt v.o.f. (Morganiseren).

De stichting RoLeX organiseert kleinschalige congressen voor longartsen en longartsen-in-opleiding en heeft als focus obstructieve longziekten. Het betreft (na)scholingen door en voor Nederlandse longartsen, longartsen in opleiding en paramedici betrokken bij longzorg, in de vorm van plenaire zittingen, state of the art lezingen en workshops. Alle congressen zijn geaccrediteerd door de NVALT en CGR goedgekeurd.

De stichting heeft geen winstoogmerk. De congressen worden gefinancierd uit de bijdragen van de participanten en door sponsoring van de farmaceutische industrie en andere medische firma’s.
Als tegenprestatie voor de sponsoring kunnen vertegenwoordigers van de firma’s het congres bijwonen en actief deelnemen aan de workshops. Dit alles is CGR getoetst.

Wij voeren het dagelijks bestuur

Hans in 't Veen

Lid van het dagelijks bestuur

Naast voorzitter van Stichting RoLeX werk ik als longarts en opleider in het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam. Ik ben gepromoveerd op ernstig astma en heb tevens warme aandacht voor COPD. Ook ben ik betrokken bij de NHG standaard astma en COPD, de zorgstandaard COPD en de ziektelastmeter COPD. Ik ben een echte Rotterdammer met een ‘niet lullen maar poetsen’ mentaliteit.

Jasper Kappen

Secretaris / penningmeester en lid van het dagelijks bestuur 

Voordat ik in 2004 aan mijn studie geneeskunde begon, heb ik een andere carrière gehad. Eerst ben ik werkzaam geweest in de chemische industrie en later een aantal jaar van vrijwilligerswerk in het buitenland gedaan in diverse ontwikkelingsprojecten. In die projecten ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met gezondheidszorg.

Eind 2016 ben ik begonnen als longarts in het Franciscus Gasthuis en Vlietland. Ik houd mij voornamelijk bezig met ernstig astma en respiratoire allergie, met patiëntenzorg en met wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast vind ik het erg leuk om trainingen en nascholingen te geven. Stichting RoLex is voor mij de kers op de taart. Met een enthousiaste groep trainingen organiseren en geven.

Akke-Nynke van der Meer

Voorzitter en lid van het dagelijks bestuur

Sinds 2017 ben ik werkzaam als longarts in het MCL. Naast mijn promotietraject over astma, houd ik mij in de dagelijkse praktijk vooral bezig met ernstig astma en heb ik specifieke interesse in respiratoire allergieën. Het overdragen van kennis, nieuwe initiatieven, samenwerken en enthousiasme voor het vak passen bij mij. Dit maakt dat ik mij binnen RoLeX op mijn plek voel en hoop bij te dragen aan goede (na-)scholingen voor longartsen. 

Gert-Jan Braunstahl

Wetenschappelijke Adviesraad 

Sinds meer dan 10 jaar behandel ik patiënten met ernstig astma en respiratoire allergie en doe ik onderzoek naar deze aandoeningen. Vanuit een gezamenlijke interesse in obstructieve longziektes zoals astma en COPD hebben het MCL en het SFG deze stichting in 2015 opgericht. Er zijn in Nederland zeker 1 miljoen mensen die zo’n longaandoening hebben. Gelukkig niet allen in ernstige mate. Dat lijkt prettig, maar maakt astma en COPD ook erg alledaags en daarom de urgentie om hier wat aan te doen lager. Wij hebben gemerkt dat dit ook geldt voor nascholingen over dit onderwerp. Stichting RoLeX heeft gemeend zich hiervoor te moeten inzetten en er voor te zorgen dat zorgverleners in Nederland de mogelijkheid hebben om “state of the art” informatie te krijgen over hoe optimale zorg voor astma en COPD er uit zou moeten zien.

Anneke ten Brinke

Wetenschappelijke Adviesraad 

Sinds mijn promotieonderzoek in Leiden ben ik geinteresseerd in ernstig astma. Ik ben daarna in het MCL aan de slag gegaan als longarts en heb mn passie voor dit onderdeel van de longziekten verder vorm kunnen geven. Zo is het MCL Ernstig Astma Centrum ontstaan, met een bovenregionale verwijsfunctie en een actieve rol op het gebied van optimale zorg voor patienten met moeilijk behandelbaar en ernstig astma. We streven voorop te blijven lopen met nieuwe ontwikkelingen die gericht zijn op het welzijn van deze patientengroep. In dat kader is de samenwerking in en met RoLeX voor mij een perfecte match!

Jolanda Kuijvenhoven

Na mijn geneeskundestudie, heb ik mijn  opleiding tot longarts in Enschede afgerond. Daarna ben ik als longarts aan de slag gegaan in het Spaarne Gasthuis en sinds 2017 werkzaam als longarts met aandachtsgebied COPD in het MCL. Ondertussen ben ik ook in de afrondende fase van mijn proefschrift met als thema endo-echografie en het stadieren en diagnosticeren van longkanker.

Met veel plezier neem ik deel aan de organisatie van Stichting RoLeX, waarbij ik mijn passie tot kennisoverdracht en scholing goed kwijt kan.

Wij verzorgen de organisatie

Margreet van Roest

Margreet van Roest organiseert en regelt v.o.f. is een organisatiebureau waar persoonlijk contact en 'ontzorgen' voorop staat. Al vanaf de start van stichting RoLeX zijn we betrokken bij de organisatie en ontwikkeling van de verschillende congressen. We zijn onder de indruk van de passie waarmee de mensen van RoLeX en alle programmacommissies zich inzetten voor goede scholing rondom obstructieve longziekten. We zijn er trots op hieraan ook een steentje te kunnen bijdragen.

Dominique Nijkamp

Sinds 1 januari 2017 maak ik ook deel uit van Margreet van Roest organiseert en regelt v.o.f. Voor 2017 verleende ik al wat hand- en spandiensten bij o.a. Op de Hoogte van Astma en leerde zo Stichting RoLeX al een beetje kennen. Nu houd ik me vooral bezig met het secretariaat van RoLeX, beheer het klantenbestand, de website, de deelnemersregistratie en ben natuurlijk ook op locatie aanwezig bij de congressen zelf waar we ervoor zorgen dat alles soepeltjes verloopt. We vinden het fijn om ervoor te zorgen dat zowel de deelnemers als de sprekers zich met de inhoud bezig kunnen houden. Laat de rest maar aan ons over!