Congressen, symposia en bijeenkomsten

Kennis delen en vermenigvuldigen

Eén van de doelen van de Stichting RoLeX is kennis delen. In de loop van de jaren is gebleken dat kennis delen vooral vermenigvuldigen is! Bij alle congressen van stichting RoLeX zijn de deelnemers longartsen en longartsen i.o. Ook het docentenkorps bestaat hoofdzakelijk uit longartsen en longartsen i.o. Hierdoor wordt er op drie fronten geleerd; van de state of the art lezingen en workshops, van de kennis en ervaring van de gerenommeerde sprekers op hun gebied en van de jonge frisse ideeën van de aios. Dat is vermenigvuldigen tot de derde macht!

Hieronder ziet u het pakket van cursussen dat Stichting RoLeX u te bieden heeft.
Ieder congres heeft een eigen website waarop alle informatie, zoals programma, sprekers en kosten, terug te vinden is.

We hopen u op één of meerdere congressen van Stichting RoLeX te mogen ontmoeten!

Congressen en symposia

Op de Hoogte van Astma

Davos, 11-14 maart 2020

De veranderingen op het gebied van astma behandeling en organisatie van zorg gaan snel. En dat heeft consequenties. Niet alleen voor longartsen met ernstig astma als aandachtsgebied, maar ook voor de algemene longarts (in opleiding). Hoe blijf je op de hoogte? En hoe organiseer je de astmazorg in eigen kliniek? Het begeleiden van patiënten met astma kan uitdagend zijn. Behandeling van (ernstig) astma behoeft vaak een multidisciplinaire benadering. Dit laten we terugkomen in de diversiteit van onderwerpen en van het docentenkorps. Dit jaar krijgt dit aspect extra aandacht door een uitgebreide casuïstiek bespreking in MDO-setting.

Aanmelden

Liverpool goes Dutch

Apeldoorn, 15-17 april 2020

Liverpool goes Dutch is een praktijkgerichte nascholing, waarbij we u zoveel mogelijk handvaten geven om symptomen bij patiënten in de laatste levensfase te bestrijden. Tevens wordt ingegaan op markering van de palliatieve fase bij COPD en op advance care planning.

Aanmelden

Webinar Nieuwe richtlijn ernstig astma

23 april 2020, online

In maart 2020 zal de nieuwe richtlijn Ernstig Astma worden gepubliceerd.De belangrijkste onderdelen uit deze nieuwe richtlijn willen we met u doornemen. Dit doen we aan de hand van een 6 tal onderwerpen. Per onderwerp starten we met een stelling, daarna volgt er uitleg en vervolgens willen we graag met u in discussie over het betreffende onderwerp.

Aanmelden

Allergie aan Zee

17 en 18 september 2020

Wij zijn nu bezig om plannen te maken voor Allergie aan Zee. Zodra het programma en de sprekers bekend zijn zal de website direct worden bijgewerkt. Mocht u nu al willen aanmelden dan kunt u een mailtje sturen naar info@stichtingrolex.nl. Dan bent u vast 'voor ingeschreven' en ontvangt u bericht van Margreet of Dominique zodra aanmelden mogelijk is.

Aanmelden

Bomen over COPD

Wolfheze, 4-6 november 2020

Wij zijn nu bezig om plannen te maken voor Bomen over COPD 2020. Zodra het programma en de sprekers bekend zijn zal de website direct worden bijgewerkt. Mocht u nu al willen aanmelden dan kunt u een mailtje sturen naar info@stichtingrolex.nl. Dan bent u vast 'voor ingeschreven' en ontvangt u bericht van Margreet of Dominique zodra aanmelden mogelijk is.

Downloads

Webinar "De toekomst van COPD: voorbij de pufjes"

Nog online te volgen!

In dit webinar zullen we een 6 tal onderwerpen aan bod laten komen. De onderwerpen worden neergezet aan de hand van een stelling, daarna volgt er uitleg en vervolgens willen we graag met u in discussie over het betreffende onderwerp. Vanuit COPD zorg worden de volgende onderwerpen belicht: • E-health • Biologicals • De 4 P’s • Nieuwe endobronchiale interventies • Gold 0 • Lessen vanuit het zorgpad

Downloads

Webinar Ernstig Astma

Nog online te volgen!

Webinar " Behandeling van ernstig astma, medicamenteus en niet medicamenteus ". Dit webinar is nog steeds te volgen, een link vindt u op de website van de Stichting RoLeX.

Medisch Leiderschap

Datum volgt

Wij zijn nu bezig met het evalueren van Medisch Leiderschap 2020 en om plannen te maken 2021. Zodra de datum, het programma en de sprekers bekend zijn zal de website direct worden bijgewerkt. Mocht u nu al willen aanmelden dan kunt u een mailtje sturen naar info@stichtingrolex.nl. Dan bent u vast 'voor ingeschreven' en ontvangt u bericht van Margreet of Dominique zodra aanmelden mogelijk is.