Congressen, symposia en bijeenkomsten

Kennis delen en vermenigvuldigen

Eén van de doelen van de Stichting RoLeX is kennis delen. In de loop van de jaren is gebleken dat kennis delen vooral vermenigvuldigen is! Bij alle congressen van stichting RoLeX zijn de deelnemers longartsen en longartsen i.o. Ook het docentenkorps bestaat hoofdzakelijk uit longartsen en longartsen i.o. Hierdoor wordt er op drie fronten geleerd; van de state of the art lezingen en workshops, van de kennis en ervaring van de gerenommeerde sprekers op hun gebied en van de jonge frisse ideeën van de aios. Dat is vermenigvuldigen tot de derde macht!

Hieronder ziet u het pakket van cursussen dat Stichting RoLeX u te bieden heeft.
Ieder congres heeft een eigen website waarop alle informatie, zoals programma, sprekers en kosten, terug te vinden is.

We hopen u op één of meerdere congressen van Stichting RoLeX te mogen ontmoeten!

Congressen en symposia

Liverpool goes Dutch

Apeldoorn, 11-13 mei 2022

Liverpool goes Dutch is dé palliatieve cursus vanuit de longziekten. Het is een praktijkgerichte nascholing, waarbij we u zoveel mogelijk handvatten geven om symptomen bij patiënten in de laatste levensfase te bestrijden.

Aanmelden

Persoonlijk Medisch Leiderschap

Garderen, 15-17 mei 2022

Leiderschap van de medisch specialisten in de aan verandering onderhevige medische wereld, is zeer essentieel. Het zorg systeem wordt steeds complexer, waarbij maatschappelijke en politieke druk steeds meer voelbaar zijn op de werkvloer. Hoe ga je om met deze obstructies in de zorg, obstructies in de werkzaamheden op de werkvloer en welke facetten van je eigen persoon kan je benutten om een sterke en zichtbare medische leider te worden.

Aanmelden

Allergie aan Zee

29-30 september 2022

In het kader van de United Airways is allergie een onderwerp wat zowel KNO artsen als Longartsen in hun dagelijkse praktijk tegenkomen en waar ook regelmatig in samengewerkt wordt. Daarnaast heeft ook de allergoloog zo zijn rol in het geheel. Tegenwoordig komt daar ook de behandeling met biologicals bij. We nodigen u dus uit om, samen met uw collega long- of KNO arts of allergoloog, in te schrijven voor dit congres en samen met ons en alle andere sprekers dieper in te gaan op allergie tijdens Allergie aan Zee.

Aanmelden

Bomen over COPD 2022

Wolfheze, 2-4 november 2022

Nu al voor het zesde jaar op rij staan we u bij in het oplossen van de puzzel die behandeling van patiënten met complex COPD met zich meebrengt. Samenwerken met verschillende disciplines staat daarin centraal. Het concept van de cursus blijft vanwege de grote waardering gelijk; laagdrempelig karakter, interactie in kleine groepen, ruimte voor casuïstiek en docentenkoppels longarts-aios.

Aanmelden Downloads

Op de Hoogte van Astma

16-19 maart 2022

De veranderingen op het gebied van astma behandeling en organisatie van zorg gaan snel. En dat heeft consequenties. Niet alleen voor longartsen met ernstig astma als aandachtsgebied, maar ook voor de algemene longarts (in opleiding). Hoe blijf je op de hoogte? En hoe organiseer je de astmazorg in eigen kliniek?

Downloads

Webinar Nieuwe richtlijn ernstig astma

Nog online te volgen!

Door de Covid situatie heeft het accorderen van de nieuwe richtlijn Ernstig Astma enige vertraging opgelopen. Hierdoor waren we dan ook genoodzaakt de webinar te verplaatsen. Inmiddels is de richtlijn geaccordeerd en bespreken we de richtlijn graag met u aan de hand van een 6 tal onderwerpen. Aan bod komen: • Ernstig astma; relatie met andere richtlijnen • Pathogenese van astma • Behandeling T-2 hoog luchtweginflammatie - Biologicals • Behandeling T-2 laag luchtweginflammatie - Macroliden en bronchiale thermoplastiek • Belang van bewegen (1e, 2e, 3e lijns longrevalidatie / hoog-gebergtebehandeling) • Ernstig astma en COVID

Webinar "De toekomst van COPD: voorbij de pufjes"

Nog online te volgen!

In dit webinar zullen we een 6 tal onderwerpen aan bod laten komen. De onderwerpen worden neergezet aan de hand van een stelling, daarna volgt er uitleg en vervolgens willen we graag met u in discussie over het betreffende onderwerp. Vanuit COPD zorg worden de volgende onderwerpen belicht: • E-health • Biologicals • De 4 P’s • Nieuwe endobronchiale interventies • Gold 0 • Lessen vanuit het zorgpad

Webinar Ernstig Astma

Nog online te volgen!

Webinar " Behandeling van ernstig astma, medicamenteus en niet medicamenteus ". Dit webinar is nog steeds te volgen, een link vindt u op de website van de Stichting RoLeX.