Congressen, symposia en bijeenkomsten

Kennis delen en vermenigvuldigen

Eén van de doelen van de Stichting RoLeX is kennis delen. In de loop van de jaren is gebleken dat kennis delen vooral vermenigvuldigen is! Bij alle congressen van stichting RoLeX zijn de deelnemers longartsen en longartsen i.o. Ook het docentenkorps bestaat hoofdzakelijk uit longartsen en longartsen i.o. Hierdoor wordt er op drie fronten geleerd; van de state of the art lezingen en workshops, van de kennis en ervaring van de gerenommeerde sprekers op hun gebied en van de jonge frisse ideeën van de aios. Dat is vermenigvuldigen tot de derde macht!

Hieronder ziet u het pakket van cursussen dat Stichting RoLeX u te bieden heeft.
Ieder congres heeft een eigen website waarop alle informatie, zoals programma, sprekers en kosten, terug te vinden is.

We hopen u op één of meerdere congressen van Stichting RoLeX te mogen ontmoeten!

Congressen en symposia

Allergie aan Zee

14-15 oktober 2021

In het kader van de United Airways is allergie een onderwerp wat zowel KNO artsen als Longartsen in hun dagelijkse praktijk tegenkomen en waar ook regelmatig in samengewerkt wordt. Tegenwoordig komt daar ook de behandeling met biologicals bij. Wij denken dat beide groepen hierin veel van elkaar kunnen leren en daarom organiseren we dit congres. We nodigen u dus uit om, liefst met uw collega long- of KNO arts, in te schrijven voor dit congres en samen met ons en alle andere sprekers dieper in te gaan op allergie tijdens Allergie aan Zee.

Aanmelden

Bomen over COPD 2021

Wolfheze, 3-5 november 2021

Meer inNu al voor het vijfde jaar op rij staan we u bij in het oplossen van de puzzel die behandeling van patiënten met complex COPD met zich meebrengt. Samenwerken met verschillende disciplines staat daarin centraal. Het concept van de cursus blijft vanwege de grote waardering gelijk; laagdrempelig karakter, interactie in kleine groepen, ruimte voor casuïstiek en docentenkoppels longarts-aios.

Aanmelden

Webinar Nieuwe richtlijn ernstig astma

Nog online te volgen!

Door de Covid situatie heeft het accorderen van de nieuwe richtlijn Ernstig Astma enige vertraging opgelopen. Hierdoor waren we dan ook genoodzaakt de webinar te verplaatsen. Inmiddels is de richtlijn geaccordeerd en bespreken we de richtlijn graag met u aan de hand van een 6 tal onderwerpen. Aan bod komen: • Ernstig astma; relatie met andere richtlijnen • Pathogenese van astma • Behandeling T-2 hoog luchtweginflammatie - Biologicals • Behandeling T-2 laag luchtweginflammatie - Macroliden en bronchiale thermoplastiek • Belang van bewegen (1e, 2e, 3e lijns longrevalidatie / hoog-gebergtebehandeling) • Ernstig astma en COVID

Persoonlijk Medisch Leiderschap

Garderen, 27-29 januari 2021

Leiderschap van de medisch specialisten in de aan verandering onderhevige medische wereld, is zeer essentieel. Het zorg systeem wordt steeds complexer, waarbij maatschappelijke en politieke druk steeds meer voelbaar zijn op de werkvloer. Hoe ga je om met deze obstructies in de zorg, obstructies in de werkzaamheden op de werkvloer en welke facetten van je eigen persoon kan je benutten om een sterke en zichtbare medische leider te worden. Bent u geïnteresseerd? Op de congreswebsite kunt u via de interesseknop uw gegevens achterlaten.

Op de Hoogte van Astma

11-12 maart 2021

Het organiseren van Op de Hoogte van Astma 2021 gaat niet vanzelf. Eerst moesten we besluiten dat het congres in Nederland ging plaatsvinden en nu moeten we, gezien de huidige omstandigheden, besluiten om het congres te digitaliseren. Dus gaat: Op de Hoogte van Astma 2021 – ONLINE!

Downloads

Webinar "De toekomst van COPD: voorbij de pufjes"

Nog online te volgen!

In dit webinar zullen we een 6 tal onderwerpen aan bod laten komen. De onderwerpen worden neergezet aan de hand van een stelling, daarna volgt er uitleg en vervolgens willen we graag met u in discussie over het betreffende onderwerp. Vanuit COPD zorg worden de volgende onderwerpen belicht: • E-health • Biologicals • De 4 P’s • Nieuwe endobronchiale interventies • Gold 0 • Lessen vanuit het zorgpad

Webinar Ernstig Astma

Nog online te volgen!

Webinar " Behandeling van ernstig astma, medicamenteus en niet medicamenteus ". Dit webinar is nog steeds te volgen, een link vindt u op de website van de Stichting RoLeX.

Liverpool goes Dutch webinars

19 mei, 26 mei en 2 juni 2021

Dit jaar geen 3 daags fysiek congres over de laatste inzichten in palliatieve zorg. Maar er is zoveel te vertellen wat ook via een webinar kan! We richten ons vooral op de medisch inhoudelijke onderwerpen zoals pijn, dyspneu, delier, laatste levensfase maar ook de nieuwe richtlijnen palliatieve zorg bij COPD en palliatieve sedatie. De onderwerpen als communicatie en omgaan met verlies en verdriet bewaren we voor 2022 als we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten.

Downloads