Sponsoring

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen heeft de stichting geen winstoogmerk. De congressen worden gefinancierd uit de bijdragen van de participanten en door sponsoring van de farmaceutische industrie en andere medische firma’s.

De uitgangspunten voor sponsoring zijn:
- sponsoren hebben nooit invloed op de inhoud van het programma
- er is altijd Multi sponsoring
- afspraken kunnen per congres verschillen
- voor alle firma's gelden dezelfde voorwaarden qua sponsorgeld en tegenprestatie
- alles is CGR getoetst (via PE-online en voor het internationale congres via een separate toetsing CGR)

Als tegenprestatie voor de sponsoring kunnen vertegenwoordigers van de firma’s veelal het congres bijwonen en actief deelnemen aan de workshops. Bij 'medisch leiderschap' zullen de firma's alleen aanwezig zijn bij de plenaire sessies. Casuïstiekbesprekingen zullen plaatsvinden zonder aanwezigheid van sponsoren. Verder behoudt de stichting en/of de betreffende programmacommissie het recht om bij bepaalde workshops de sponsoren niet toe te laten. In de afgelopen jaren is dit nog niet voorgekomen, maar er kunnen redenen zijn waardoor dit toch noodzakelijk zou kunnen zijn.

Verder zal de stichting, zodra de sponsoring van een bepaald congres rond is, dit vermelden op de website van het betreffende congres (met het logo van de desbetreffende firma). Bij de opening van het congres zal een dia gepresenteerd worden met daarop de logo's van alle sponsoren van  dit congres. Ook zal er per congres een banner opgesteld staan met daarop vermeld welke sponsoren het betreffende congres financieel ondersteunen.

Alle activiteiten / contacten van stichting RoLeX met de verschillende sponsoren worden opgenomen in het transparantieregister.

Wilt u meer informatie over het sponsoren van activiteiten van Stichting RoLeX, neem dan contact op via info@stichtingrolex.nl.

Bij de scholingen van Stichting RoLeX omvat de eigen bijdrage van de deelnemers de totale gastvrijheidskosten en telt daarom niet mee voor het jaarlijks maximum van €1.500,- per individuele beroepsbeoefenaar/per therapeutische klasse. Wanneer dat anders zou zijn dan hierboven beschreven wordt dat vermeldt op de website van de betreffende scholing.