Webinar

 

 

                               Nieuwe richtlijn ernstig astma


In maart 2020 zal de nieuwe richtlijn Ernstig Astma worden gepubliceerd.De belangrijkste onderdelen uit deze nieuwe richtlijn willen we met u doornemen. Dit doen we aan de hand van een 6 tal onderwerpen. Per onderwerp starten we met een stelling, daarna volgt er uitleg en vervolgens willen we graag met u in discussie over het betreffende onderwerp.

Aan bod komen:
• Wat is moeilijk behandelbaar en ernstig astma
• Pathogenese van astma
• Behandeling T-2 hoog luchtweginflammatie - Biologicals
• Behandeling T-2 laag luchtweginflammatie - Macroliden, bronchiale thermoplastiek en bariatrische chirurgie
• Belang van bewegen (1e, 2e, 3e lijns longrevalidatie / hoog-gebergtebehandeling
• Organisatie van zorg

 
Sprekers:

Dr. Anneke ten Brinke, longarts
MCL Leeuwarden (spreker)

Drs. Lennart Conemans, longarts
Maastricht UMC, Maastricht (spreker)

Drs. Akke-Nynke van der Meer, longarts
MCL Leeuwarden (online moderator)

Dr. Hans in ‘t Veen, longarts,
Franciscus Gasthuis & Vlietland Rotterdam (host)

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor 2 punten bij de NVALT, NAPA, en (bij voldoende aanmeldingen) bij KRF NL.

Het V&V kwaliteitsregister en het Verpleegkundig Specialisten Register hebben 2 accreditatiepunten toegekend. 

 

 

 

 

De toekomst van COPD: voorbij de pufjes

In dit webinar zullen we een 6 tal onderwerpen aan bod laten komen. De onderwerpen worden neergezet
aan de hand van een stelling, daarna volgt er uitleg en vervolgens willen we graag met u in discussie over
het betreffende onderwerp.

Vanuit COPD zorg worden de volgende onderwerpen belicht:
• E-health
• Biologicals
• De 4 P’s
• Nieuwe endobronchiale interventies
• Gold 0
• Lessen vanuit het zorgpad

 

 

Behandeling van ernstig astma,
medicamenteus en niet medicamenteus

We starten met een overzichtsverhaal van de huidige stand van zaken rondom behandeling van astma. Vervolgens bespreken we de medicamenteuze opties bij astma waaronder:
   • Biologicals
   • Macroliden

Het laatste onderdeel zal gaan over niet medicamenteuze behandeling van ernstig astma met als onderdelen
   • Bronchiale thermoplastiek
   • Bariatrische chirurgie
   • Hooggebergte behandeling