Webinar

 

                               Nieuwe richtlijn ernstig astma

Door de Covid situatie heeft het accorderen van de nieuwe richtlijn Ernstig Astma enige vertraging opgelopen. Hierdoor waren we dan ook genoodzaakt de webinar te verplaatsen. Inmiddels is de richtlijn geaccordeerd en bespreken we de richtlijn graag met u aan de hand van een 6 tal onderwerpen.

Aan bod komen:
• Ernstig astma; relatie met andere richtlijnen
• Pathogenese van astma
• Behandeling T-2 hoog luchtweginflammatie - Biologicals
• Behandeling T-2 laag luchtweginflammatie - Macroliden en bronchiale thermoplastiek
• Belang van bewegen (1e, 2e, 3e lijns longrevalidatie / hoog-gebergtebehandeling) 
• Ernstig astma en COVID

 
Sprekers:

Dr. Anneke ten Brinke, longarts
MCL Leeuwarden (spreker)

Drs. Lennart Conemans, longarts
Maastricht UMC, Maastricht (spreker)

Drs. Akke-Nynke van der Meer, longarts
MCL Leeuwarden (online moderator)

Dr. Hans in ‘t Veen, longarts,
Franciscus Gasthuis & Vlietland Rotterdam (host)

 

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan dit webinar.


Accreditatie

Er zijn 2 accreditatiepunten toegekend door de NVALT, NAPA, V&V kwaliteitsregister en het Verpleegkundig Specialisten Register. 

Bij voldoende aanmeldingen wordt er ook accreditatie aangevraagd bij KRF NL.


Sponsoring

Het webinar "nieuwe richtlijn Ernstig Astma" wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

                                                                            
  
                                                                       

Stichting RoLeX heeft geen winstoogmerk. Om de verschillende symposia financieel betaalbaar te houden zijn we afhankelijk van sponsoring. Bovenstaande bedrijven sponsoren dit webinar.

De uitgangspunten voor sponsoring zijn:
- sponsoren hebben nooit invloed op de inhoud van het programma
- er is altijd Multi sponsoring
- afspraken kunnen per congres verschillen
- voor alle firma's gelden dezelfde voorwaarden qua sponsorgeld en tegenprestatie
- alles is CGR getoetst (via PE-online).

 

 

 

 

De toekomst van COPD: voorbij de pufjes

In dit webinar zullen we een 6 tal onderwerpen aan bod laten komen. De onderwerpen worden neergezet
aan de hand van een stelling, daarna volgt er uitleg en vervolgens willen we graag met u in discussie over
het betreffende onderwerp.

Vanuit COPD zorg worden de volgende onderwerpen belicht:
• E-health
• Biologicals
• De 4 P’s
• Nieuwe endobronchiale interventies
• Gold 0
• Lessen vanuit het zorgpad

 

 

Behandeling van ernstig astma,
medicamenteus en niet medicamenteus

We starten met een overzichtsverhaal van de huidige stand van zaken rondom behandeling van astma. Vervolgens bespreken we de medicamenteuze opties bij astma waaronder:
   • Biologicals
   • Macroliden

Het laatste onderdeel zal gaan over niet medicamenteuze behandeling van ernstig astma met als onderdelen
   • Bronchiale thermoplastiek
   • Bariatrische chirurgie
   • Hooggebergte behandeling